Urządzenia > PowerSwitch

Przełącznik źródła zasilania odbiorników 12-24V: akumulator/zasilacz. Sterowanie przetwornicą 230V. W pełni regulowane napięcia przełączeń, czasów ponownego przyłączenia i zabezpieczeń. Sygnalizacja optyczna i akustyczna. Zdalny podgląd napięć i stanu oraz sterowanie przez sieć poprzez przeglądarkę.

Zasada działania
Urządzenie kontroluje napięcie akumulatora (za regulatorem ładowania) oraz zasilacza DC. Gdy napięcie spadnie poniżej (lub wzrośnie powyżej) zaprogramowanych wartości, sterownik automatycznie w bardzo krótkim czasie przełączy źródło na zasilacz. Po powrocie napięcia, sterownik po określonym czasie ponownie przełączy źródło na akumulator.
Czas przełączenia jest bardzo krótki (rzędu mikrosekund), a przy tym posiada bardzo małą rezystancję (40 mΩ), która nie powoduje dużego spadku napięcia. Urządzenie jest więc czymś na kształt diody idealnej, ponieważ zastępuje układy z dwoma diodami (duży spadek napięcia), przekaźnikiem (duży czas przełączenia, chwilowy zanik napięcia) itp.

Funkcje

  • Przełączanie źródła zasilania DC: regulator ładowania lub zasilacz,
  • Sterowanie pracą przetwornicy DC/AC,
  • Przełączanie źródła zasilania AC: sieć lub przetwornica,
  • Pomiar napięć (paneli PV, akumulatora, wyjścia regulatora, zasilacza, sieci AC, przetwornicy DC/AC) i prądów (w tym AC i osobny DC dla przetwornicy),
  • Obliczenie mocy skutecznej dla sieci AC i przetwornicy DC/AC,
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe dla wyjść tranzystorowych jak i dla przetwornicy DC/AC,
  • Komunikacja po magistrali RS485 (protokół MODBUS-RTU).

Zdjęcia