Urządzenia > PowerSwitchAC v1.1

Automatyczny przełącznik źródeł zasilania 230V AC (sieć/przetwornica, sieć/agregat), z detekcją synchronizacji, który może pracować z odbiornikami indukcyjnymi (np. silniki, sprężarki itp.).

Dostępne warianty:

 • v1.1a - bistabilne wyjście OUT1
  Załączenie przetwornicy następuje poprzez podanie napięcia na wyjście OUT1, wyłączenie poprzez rozłączenie OUT1. Wykorzystywany do załączania przetwornic z bistabilnymi włącznikami ON/OFF lub poprzez odcięcie zasilania (przykład: zdjęcie nr. 3, przekaźnik K1).
 • v1.1b - monostabilne (impulsowe) wyjście OUT1
  Przetwornica załączana i wyłączana jest impulsem 3s. Zalecany do przetwornic z włącznikiem chwilowym np. Volt Sinus PRO, Orvaldi itp. Wyjście może sterować transoptorem lub przekaźnikiem wpiętym równolegle do włącznika przetwornicy (przykład: zdjęcie nr. 2).

Nowości w wersji 1.1

 1. Pomiar napięcia został oddzielony od plusa zasilania, dzięki czemu można sterownik zasilić z innego źródła niż dokonywany jest pomiar,
 2. Mocniejsze tranzystory (mniejsza rezystancja w stanie przewodzenia) na wyjściu OUT1 i OUT2,
 3. Zmniejszenie mocy traconej na rezystorach pomiaru AC 230V dzięki zastosowaniu transoptorów o bardzo dużym wzmocnieniu,
 4. Nowa, lepsza obudowa, większy dystans między zaciskami AC.

Opis działania

 1. Sterownik mierzy napięcie na wejściu V, gdy przekroczy wartość nastawioną potencjometrem P1, po sekundzie zostanie uruchomione wyjście OUT1. Wyjście to może załączyć przetwornicę (przekaźnik K1).
 2. Gdy na wejściu pomiaru napięcia przetwornicy (Inverter) pojawi się napięcie, sterownik odczeka ustalony potencjometrem P3 czas, a następnie załączy się wyjście OUT2 w momencie wykrycia synchronizacji przetwornicy z siecią lub gdy napięcia sieciowego nie ma.
 3. W przypadku zaniku napięcia przetwornicy, sterownik odczeka ustalony czas i wyłączy wyjście OUT2, by zasilić odbiorniki z sieci AC. Po powrocie napięcia przetwornicy, sterownik przełączy się analogicznie jak w punkcie 2.
 4. Spadek napięcia na wejściu V poniżej ustalonego histerezą (pot. P2) lub wyłączenie wyłącznikiem S1 spowoduje odczekanie 1s i wyłączenie wyjścia OUT2 w synchronizacji lub braku sieci AC. Następnie zostanie wyłączone wyjście OUT1.
 5. Sterownik nigdy nie pozwoli na przełączenie gdy oba napięcia są obecne, ale nie nastąpiła ich synchronizacja. W przypadku zaniku jednego z napięć, sterownik odczeka ustalony czas zanim dokona przełączenia. Dzięki temu nie ma ryzyka uszkodzenia przetwornicy lub odbiorników, ale kosztem chwilowej przerwy w zasilaniu.
 6. Urządzenia nie należy wyłączać poprzez rozłączenie zasilania podczas aktywnego wyjścia OUT2, gdyż grozi to przełączeniem w niekontrolowany sposób!

Szczegóły
Wymiary: 53x90x65mm (WxLxH)

Test sterownika

Zdjęcia